Služby

Analytická činnost

  • zpracování analýz a komentářů, strategické poradenství v oblasti evropských záležitostí a evropské integrace
  • pravidelné monitorování  legislativního vývoje, včetně „early warning“ 

Lobbing

  • zastupování a prosazování zájmů klienta, podpora jeho pozic  na úrovni ČR i EU

Finanční zdroje  EU (Strukturální fondy, komunitární programy,dotace)

  •  spolupráce a součinnost při přípravě projektu, zpracování žádosti, realizaci, evaluaci a  ukončení projektu

Vzdělávání

  • obsahová příprava  a lektorské zabezpečení vzdělávacích seminářů šitých na míru potřebám klienta
  • zajištění a realizace osobnostního vzdělávání

Organizační a logistické služby

  • kompletní příprava a zajištění odborných konferencí, seminářů, debat, kulatých stolů  a prezentací  na zadané téma dle požadavků klienta

Mediální podpora

  • monitoring médií, zajišťování komunikace s tiskem a budování dlouhodobých vztahů s představiteli  hromadných sdělovacích prostředků
  • příprava informačních a komunikačních strategií klienta

Comments are closed.