Profil firmy

Jsme poradenská a konzultantská společnost poskytující služby, podporu a součinnost  zejména v oblasti  evropské integrace a unijních záležitostí. Věnujeme se také vzdělávací a osvětové činnosti  zaměřené na problematiku Evropské unie.

PEKOS, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném  Městským  soudem v Praze oddíl C, vložka 13 174, pod identifikačním číslem  471 20 495.

Comments are closed.